Důvěřuj sama sobě

Provedu vás cestou důvěry sama k sobě, díky osvobození se od rolí, které jsou nám společností dané. 

Jedině to, co je ve mně samotné,
je to správné

Aktuálně se připravuje...

Miluji improvizaci v tanci i v životě.

Kroky do neznáma, které mi ukazují světlo ve tmě. Mým prvním krokem improvizace v životě, byla cesta na východ slunce na Sněžku. Nikdy nezapomenu na ten krásný pocit bezpečí ve tmě za svitu hvězd a měsíce. Jít sama a důvěřovat své touze, která mě vede. 

Je to touha mé duše, která dává impulz mému tělu k pohybu a vyjadřování se pomocí tance, slov a činů, které nejsou obvyklé, protože jsou jedinečné pro každou ženu.

Eliška Sembdnerová

Mé projekty, aneb čím vás provedu

Na kurzech improvizace se naučíte vnímat své tělo a nechat ho promlouvat tak jak mu je přirozené.
Improvizací získáte důvěru v sama sebe a své první kroky do neznáma, tak jak se ještě neznáte...

Zelená kavárna je virtuální prostor k setkávání lidí.
Při propojení s nimi se dozvíte o zelených potravinách jako o prostředku možnosti změn v oblasti zdraví, vztahů a cestě ke svobodě.

Kontakt

eliska@sembdnerovaeliska.cz